Nastavitve piškotkov

STROKOVNI ČLANKI IN DRUGA OBJAVLJENA DELA TER PREZENTACIJE

Sodelovanje z založbo Forum media – področje nepremičninskega prava, urednica

Prispevki:

-       ZVEtL

-       Vpis v zemljiško knjigo – koristne informacije

-       Služnosti

-       Obligacijske pravice v zemljiški knjigi

-       Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

-       Predkupna pravica

-       Sosedsko pravo

Založba De Vesta: Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ – H) / avtorica Maja Praviček