Nastavitve piškotkov

Delovne izkušnje

1989 – 1991

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru

Sodniška pripravnica, vodja pripravnikov

1992 – 1995

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru

Strokovna sodelavka, kontaktna oseba za informatiko

1995 – 1995/8

Okrožno sodišče v Mariboru

 Strokovna sodelavka – mednarodna pravna pomoč, sodna uprava

1995/9–1998/2

Notar Friderik Bukovič

Notarska kandidatka in namestnica

1998/3 – 2008/4

Okrajno sodišče v Mariboru

Sodnica na pravdnem oddelku, 2 leti vodja oddelka, podpredsednica personalnega sveta

2003/3 – 2008/4

Okrajno sodišče v Mariboru

Predsednica sodišča, pravdna sodnica, mentorica